توضیحات پروژه

شرح کارهای انجام شده برای پروژه فولاد سازی شرکت قائم رضا

  • تولید و نصب پوشش سازه ها با ساندویچ پانل ۲۰۰۰۰ متر
  • تولید و نصب پوشش سازه ها با ورق رنگی ۳۰۰۰۰ متر
  • سند بلاست و رنگ و عایق مخزن آب اضطراری

چالش های ما