تصفیه گازوییل اصفهان

توضیحات پروژه

شرکت طراحی و نصب ساختمان نفت – پروژه تصفیه گازوییل پالایشگاه اصفهان

  • تولید و ارسال پوشش ساندویچ پانل و ورق رنگی جهت سازه های شلترها ۱۰۰,۰۰۰ متر مربع

چالش های ما