مخازن فاز 13

توضیحات پروژه

شرح کارهای انجام شده در مجتمع فولاد زرند ایرانیان

  • تولید و اجرای پوشش سازه ها با ساندویچ پانل ۳۰۰۰۰ متر
  • تولید و اجرای پوشش سازه ها (سقف و دیوار) با ورق رنگی ذوذنقه ۱۸۰۰۰۰ متر
  • اجرای زیر سازی سازه ها جهت پوشش ۶۰۰۰۰ کیلو گرم
  • تامین و نصب عایق های مخازن و تجهیزات ۲۸۰۰۰ متر
  • تامین و نصب عایق گرم خطوط ۱۰۰۰۰۰ متر
  • تامین و اجرای عایق سرد (-۱۹۶ ) ۹۵۰ متر
  • سند بلاست و رنگ و عایق مخازن آب ۲۰۰۰ متر
  • اجرای داربست ۳۰۰۰۰۰ متر مکعب

چالش های ما