توضیحات پروژه

ترمیم بدنه ، رنگ و عایقکاری مخازن حمل و نقل قیر به تعداد ۵۰۰ دستگاه

محل پروژه : اصفهان

چالش های ما