پشم سنگ رولی

پشم سنگ رولی در عرض استاندار 1.2 متر و طول 10 متر در ضخامت 3 سانت تا 8 سانت تولید می شود البته تنها ضخامت 5 سانت یا 2 اینچ به صورت معمول تولید می شود و ضخامت های دیگر برحسب سفارش مشتری به مقدار زیاد قابل تولید است. دانسیته پشم سنگ روکش دار از 25 کیلوگرم بر مترمکعب الی 60 کیلوگرم بر مترمکعب قابل تغییر است.

پشم سنگ رولی در 3 مدل مختلف زیر عرضه می شود:

  • پشم سنگ فویل دار یا پشم سنگ با روکش آلومینیوم مسلح نخدار
  • پشم سنگ کاغذی یا پشم سنگ با روکش کاغذ کرافت
  • پشم سنگ لخت یا بدون روکش

پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار ،در واقع سیلیس (SiO2)، آلومینا (Al2O3)، اکسید کلسیم (CaO)، اکسید منیزیم (MgO)، اکسید آهن (Fe2O3، FeO)، تیتان (TiO2)، اکسید پتاسیم (K2O)، اکسید سدیم (Na2O) و میزان کمی ناخالصی گوگرد (S) و کلر (Cl) ترکیبات شیمیایی مواد اولیه پشم سنگ می باشند.ترکیب عناصر فوق سبب شده است تا ضریب هدایت حرارت پشم سنگ بسیار پایین باشد. بنابراین، این مزیت سبب شده که پشم سنگ جلوی اتلاف حرارت را بگیرد و بتواند دما را ثابت نگه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

هیچ محصولی یافت نشد.