فلاشینگ کنج

فلاشینگ ساندویچ پانل کنج جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.فلاشینگ جهت پوشش درزها و همسان سازی ساندویچ پانل در کنج ها و کناره ها استفاده میشود.خش های گوناگون ساختمان را می توان با استفاده از فلاشینگ آب بندی کرد. با استفاده از انواع فلاشینگ می توان درز هایی را که بین ساندویچ پانل وجود دارد به راحتی پوشش داد.
فلاشینگ کنج
نبشی‌ها در کنج دیوار سالن‌های صنعتی و ساختمان‌های پیش ساخته جهت پوشش درز ایجاد شده در محل تقاطع ساندویچ پانل دیواری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
استفاده از فلاشینگ بغل و کنج علاوه بر زیبا سازی ساختمان، کاربرد های متعددی دارد
فلاشینگ انواع گوناگونی دارد. از انواع فلاشینگ کاربردی در ساختمان می توان به فلاشینگ قاب، فلاشینگ آبرو، فلاشینگ تاج، فلاشینگ بغل و کنج و فلاشینگ لبه اشاره کرد.
از فلاشینگ بغل و کنج به منظور یکسان نمودن گوشه ها و کناره های ساندویچ پانل استفاده می شود. به منظور تولید فلاشینگ بغل و کنج از ضخامت های 0.25 تا 0.8 میلی متر استفاده می شود.
عوامل متعددی در تعیین ضخامت فلاشینگ بغل و کنج نقش دارد.
تعیین میزان دقیق ضخامت ورق مورد استفاده در فلاشینگ بغل و کنج به مواردی از جمله شرایط ساندویچ پانل، میزان بودجه ی سفارش دهنده و نظرات تخصصی کارشناس بستگی دارد.
ورق فلاشینگ به عنوان یک پوشش یک پوسته جهت پوشش درز های با قیمانده از اتصال ساندویچ پانل ها مورد استفاده قرار میگیرید ، این پوشش ها با شکل ها و مقاطع مختلفی تولید می شوند که بته به نوع نیاز مشتری قابل تولید است . ورق های فلاشینگ از ورق های روغنی با ضخامت های 0/5 میلیمتر تولید می گردد .

هیچ محصولی یافت نشد.